Tuyên dương cán bộ nữ công sáng tạo

15/10/2018
Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày 12-10, tại Khu Du lịch Bình Quới, Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tổ chức tuyên dương "Cán bộ nữ công giỏi".
 
 
15 cán bộ nữ công tiêu biểu được tuyên dương là những gương điển hình có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, đặc biệt là chăm lo tốt đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nữ CNVC-LĐ.
 

Cán bộ nữ công tham gia thi tìm hiểu chính sách pháp luật về lao động nữ
 
Dịp này, 110 cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ tiêu biểu đã được nghe nói chuyện chuyên đề "Sống để yêu thương" và tham gia các trò chơi ô chữ tìm hiểu về hoạt động và các chính sách pháp luật dành cho lao động nữ.
 
 
Nguồn: nld.com.vn