Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI)

27/02/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI).
 • Mã CK: 5412
 • Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên
 • Giới thiệu về doanh nghiệp: Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Đầu tư tài chính;...
 • Vốn điều lệ: 378.700.000.000 đồng
 • Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 2.500.000 cổ phần
 • Lần đấu giá: 1
 • Thời gian đấu giá: 28/03/2017
 • Giá khởi điểm: 13.134 đồng
 • Số mức giá: 1
 • Bước khối lượng: 100
 • Bước giá: 1
 • Khối lượng tối thiểu: 100
 • Khối lượng tối đa: 2.500.000
 • Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 2.500.000
 • Ngày phát hành: 28/03/2017
 
Tài liệu liên quan:
1.    Bản công bố thông tin
2.    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
3.    Đơn đăng ký
4.    Nghị quyết 401
5.    Thông báo đăng ký mua cổ phần số lượng lớn qua đấu giá
6.    Quy chế đấu giá
7.    Thông báo bán đấu giá
8.    Xác nhận cổ phần tự do chuyển nhượng
9.    Báo cáo thoái vốn
10.  Báo cáo tài chính năm 2015
11.  Công văn 847 của Ủy ban Chứng khoán
12.  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
13.  Điều lệ GDI

Link tải tài liệu: