Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng Tổng Công ty

06/10/2016
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV xin thông báo đến các đối tác và toàn thể CB-CNV chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Đức Vuuợng - Chánh Văn phòng Tổng Công ty.

Trân trọng.




thiet ke nha


Thiet ke nha dep


Nha vui


Thiet ke nha vui


nha pho dep


thi cong nha xuong


biet thu dep


Nha vui


thiet ke noi that