Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

28/04/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 22/4/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê quyệt nội dung công bố thông tin về vế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Vui lòng xem tại đây: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017