Công bố thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm 2015

01/07/2015
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV năm 2015

 

TT

Văn bản

1

Thông báo số 30/TB-UBND của Ủy Ban nhân dân TPHCM về "Kế hoạch tài chính  năm 2015 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên"

2

Báo cáo xác định Quỹ tiền lương thực hiện số 451/CNS-TCTL theo mẫu số 4 của Phụ lục 04

3

Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và Phụ lục 03 & 05


Link tải tài liệu                

thiet ke nha


Thiet ke nha dep


Nha vui


Thiet ke nha vui


nha pho dep


thi cong nha xuong


biet thu dep


Nha vui


thiet ke noi that