Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

21/10/2016

Ngày 21/10/2016, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV đã ban hành Quyết định số 473/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm ông Lê Tấn Dương – Giám đốc phòng Kế hoạch - Kinh doanh Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2016.

Tổng công ty xin trân trọng thông báo.
 

thiet ke nha


Thiet ke nha dep


Nha vui


Thiet ke nha vui


nha pho dep


thi cong nha xuong


biet thu dep


Nha vui


thiet ke noi that