Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017 - CNS

29/06/2018
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017.

Theo báo cáo, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng có tổng mức lương bình quân thực hiện năm 2017 là 438.050.400 đồng; tổng lương thực hiện trong năm 2017 là 4.821.514.200 đồng.

Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017.


Trân trọng./.