Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và ba (03) năm gần nhất

26/06/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Báo cáo số 363/CNS-KHKD ngày 19/06/2017 về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và ba (03) năm gần nhất.


Link tải tài liệu                

thiet ke nha


Thiet ke nha dep


Nha vui


Thiet ke nha vui


nha pho dep


thi cong nha xuong


biet thu dep


Nha vui


thiet ke noi that