Thông báo cập nhật địa chỉ của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

15/03/2021

Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, Đối tác và Khách hàng

Thực hiện theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH ngày 19/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV đã thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 0300713668 ngày 15/03/2021 như sau:

Địa chỉ cũ:          58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới:       58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, Đối tác và Khách hàng trong thời gian qua và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Trân trọng!