Giới thiệu

Thành tựu

.:: TÀI CHÍNH

+      Doanh thu bình quân 3 năm, 2010, 2011, 2012 là 7.700 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 15.07 %.

+      Ngân sách nộp bình quân 3 năm, 2010, 2011, 2012 là 3.100 tỷ đồng.

.:: HUÂN CHƯƠNG

+      Năm 1998: Huân chương Lao động hạng Hai của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1993 đến năm 1997góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và Bảo vệ Tổ Quốc.

+      Năm 2001: Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1996 đến năm 2000 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và Bảo vệ Tổ Quốc.

+      Năm 2007: Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

+      Năm 2012: Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.

.:: THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

+      Năm 2002:

Sở Văn hóa -Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen vì đã đóng góp tích cực trong đợt tham gia Triển lãm - Hội chợ "Thành phố Hồ Chí Minh - Phát triển và Hội nhập" tại công viên Tao Đàn từ 24/12/2002 đến 01/01/2003.

+      Năm 2004:

Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích phát triển sản xuất, kinh doanh tạo nguồn và gương mẫu chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế từ năm 2002 đến 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng cục Hải quan trao tặng Giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2004.

+      Năm 2005:

UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2005.

+      Năm 2006:

Bảo hiểm - Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen "Có thành tích thực hiện chế độ - chính sách BHYT-BHXH cho người lao động 2006" .

UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen vì đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2006.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng Bằng khen vì đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2006.

+      Năm 2007:

Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen vì Cán bộ, Nhân viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2007.

Chủ tịch - UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2007.

Chủ tịch - UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục ( 2006-2007) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.

+      Năm 2008:

Tổng Giám đốc Bảo hiểm - Xã hội Việt Nam trao tặng Bằng khen vì đã thực hiện tốt chính sách BHXH năm 2008.

Chủ tịch - UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2008.

+      Năm 2009:

Chủ tịch - UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích tài trợ cho công tác khuyến học của tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch - UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục ( 2008-2009) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố .

Tổng Giám đốc Bảo hiểm - Xã hội Việt Nam trao Bằng khen vì đã thực hiện tốt chính sách BHXH năm 2009.

Chủ tịch - UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng danh hiệu  "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2009.

+      Năm 2010:

Bộ trưởng Bộ Công thương trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần 2 năm 2010.

Chủ tịch - UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác tham gia tổ chức, phục vụ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước "30/4/1975 - 30/4/2010".

Tổng Giám đốc Bảo hiểm - Xã hội Việt Nam trao tặng Bằng khen vì đã thực hiện tốt chính sách BHXH năm 2010.

Chủ tịch - UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2010.

Chủ tịch - UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc hoạt động cụm, khối thi đua năm 2010, góp phần tích cực trong phong trào thi đua thành phố.

+      Năm 2011 :

Chủ tịch - UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích nộp ngân sách nhà nước năm 2011 trên 1.000 tỷ đồng, góp phần làm giảm bội chi ngân sách Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực về phát triển Kinh tế - Xã hội của Thành phố.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2011.

Chủ tịch - UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen Doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ Thông tin - Truyền thông tiêu biểu. Đạt giải thưởng CNTT - TT Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011.

+      Năm 2012 :

Ban chấp hành Trung ương trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trao tặng Bằng khen vì có thành tích đóng góp trong hoạt động Triển lãm - Hội chợ 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL.

UBND Huyện Châu Thành trao tặng bằng khen vì tích cực ủng hộ vật chất xây dựng nhà tình nghĩa Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

Chủ tịch - UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích nộp ngân sách nhà nước năm 2012 trên 1.000 tỷ đồng góp phần làm giảm bội chi ngân sách Nhà nước tạo chuyển biến tích cực về phát triển Kinh tế - Xã hội của Thành phố.

+      Năm 2013 :

Cờ thi đua của UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện công trình xây dựng bờ bao sử dụng vách nhựa uPVC tại Rạch Nhà Nuôi, Phường Thạnh Xuấn Quận 12.

Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành nghĩa vụ nộp thuết góp phần đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách Nhà nước năm 2013.

Bằng khen Bộ tài chính vì đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2013 .

+      Năm 2014 :

Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần bào sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (quyết định 1310/QĐ-TTg ngày 06 thánh 8 năm 2014).

thiet ke nha


Thiet ke nha dep


Nha vui


Thiet ke nha vui


nha pho dep


thi cong nha xuong


biet thu dep


Nha vui


thiet ke noi that