Giới thiệu

Sứ mệnh – Tầm nhìn

SỨ MỆNH:

       Là đơn vị chủ lực phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

TẦM NHÌN:

        Trở thành một Tổng Công ty lớn mạnh và bền vững trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ

 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG: 

       NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TRIẾT LÝ KINH DOANH:

       HỢP TÁC ĐỂ GIA TĂNG GIÁ TRỊ MỚI (Gia tăng giá trị cho nhà đầu tư, khách hàng, cán bộ công nhân viên, nhà cung cấp và các đối tác khác)

thiet ke nha


Thiet ke nha dep


Nha vui


Thiet ke nha vui


nha pho dep


thi cong nha xuong


biet thu dep


Nha vui


thiet ke noi that