Giới thiệu

Hệ thống quản trị

Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý:

+  ISO 9001:2008: Hệ thống Quản lý chất lượng.

+  ISO 14001:2009: Hệ thống Quản lý môi trường.

+  OHSAS 18001:2007: Hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

+  ISO/TS 16949:2009: Hệ thống Quản lý chất lượng (các yêu cầu đối với việc áp dụng ISO 9001:2008 cho các tổ chức sản xuất và cung cấp các dịch vụ liên quan đến linh kiện cho ngành ô tô).

+  AS 1646: Tiêu chuẩn cho sản phẩm cao su làm kín phục vụ ngành nước.

+  HACCP: Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

+  ERP: Hệ thống Quản trị doanh nghiệp.

 

thiet ke nha


Thiet ke nha dep


Nha vui


Thiet ke nha vui


nha pho dep


thi cong nha xuong


biet thu dep


Nha vui


thiet ke noi that