Dự án thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí chính xác cao

v  Quy mô: 250 – 1.000 bộ khuôn/năm.

v  Địa điểm: Khu Công nghệ cao, quận 9, Tp.Hồ Chí Minh.

v  Mục tiêu đầu tư:

Sản xuất hàng năm khoảng 250-1.000 bộ khuôn mẫu các loại, đặc biệt các loại khuôn có yêu cầu kỹ thuật phức tạp và độ chính xác cao, sử dụng trong các lãnh vực nhựa, cao su, đúc, ép…đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trong Tổng công ty, các đơn vị sản xuất trong nước, các doanh nghiệp FDI.

v  Tiến độ thực hiện: Dự kiến oàn thành vào cuối năm 2014.