Dự án đầu tư Thẻ thông minh

v  Quy mô: 115 triệu thẻ/năm.

v  Địa điểm: Khu Công nghệ cao, quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

v  Mục tiêu đầu tư:

Ø  Mục tiêu chung:

Thiết lập một công ty bán dẫn không có nhà máy sản xuất (fabless) để cung cấp thẻ thông minh (smart card) sử dụng công nghệ Java (JMCU) và các công nghệ khác tại Việt Nam và cho thị trường thế giới. Việc này sẽ tạo ra nhu cầu chip nội địa cho nhà máy chip điện tử mới thành lập ở Việt Nam.

Ø  Mục tiêu kinh tế- xã hội:

-    Thiết lập nên một kiến trúc CPU và thiết kế chip cho các sản phẩm thương mại.

-    Tạo ra một cộng đồng phát triển phần mềm thẻ thông minh với công nghệ java card bằng cách tác động nguồn phần mềm có sẵn ở Việt Nam.

-    Phát triển các ứng dụng thẻ thông minh cho thị trường Việt Nam và thế giới.

-    Gia tăng giá trị của nguồn phần mềm bằng cách tạo ra các ứng dụng thay vì cung cấp dịch vụ phần mềm.

-    Tạo ra một hệ sinh thái để định vị giải pháp thẻ Java tại Việt Nam và thế giới. Điều này vượt qua tất cả các đối thủ cạnh tranh và trở thành nhà sản xuất Java thuần túy 100% đầu tiên trên thế giới dành cho thị trường thẻ thông minh thế giới.

-    Phân phát các ứng dụng động an toàn nhất cho thẻ nhận dạng (ID), SIM, chăm sóc sức khỏe, và thẻ giao thông.

-   Nền tiêu chuẩn dành cho phát triển phần mềm và các ứng dụng thẻ thông minh với công nghệ java dành cho viễn thông, thương mại điện tử, chính phủ điện tử, chăm sóc sức khỏe và giao thông điện tử.

-    Các ứng dụng phần mềm Java được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam và sau này sẽ mở rộng ra thế giới. Việc này tác động lên các nguồn phần mềm/tài năng sẵn có tại Việt Nam thay vì cung cấp dịch vụ theo nhu cầu (cho thuê). Điều này sẽ thêm vào nhiều giá trị hơn cho nguồn lực chất xám phần mềm.

Ø  Mục tiêu an ninh quốc phòng:

-    Triển khai công nghệ bộ đồng xử lý mã hóa để đáp ứng các yêu cầu an ninh quốc gia của Việt Nam. Công nghệ này được dùng để hỗ trợ thẻ Java an ninh như là thẻ nhận dạng (ID), hộ chiếu và các sản phẩm thẻ liên quan đến an ninh quốc phòng.   

-    Tạo ra một công nghệ vi xử lý Java tiên tiến và hệ điều hành thời gian thực tại Việt Nam.

v  Tiến độ thực hiện: Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015.