Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vi mạch (chip điện tử)

v  Quy mô: 5.000 - 10.000 wafer/tháng

v  Địa điểm: Khu Công nghệ cao, quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

v  Mục tiêu đầu tư: Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vi mạch khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được các mục tiêu sau:

Ø  Mục tiêu chung:

-  Việc tự sản xuất được các vi mạch điện tử sẽ giúp nâng cao giá trị sản phẩm điện tử sản xuất tại Việt Nam với mức lợi nhuận dự kiến từ 20%– 30% ;

-  Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao (trong và ngoài nước) trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, và chế tạo vi mạch điện tử cũng như trong các lĩnh vực liên quan (phát triển phần mềm ứng dụng, hệ thống nhúng, …);

-  Đóng góp vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế tri thức;

-  Phát triển vi mạch điện tử tại Việt Nam ngoài khả năng mang lợi ích kinh tế cho ngành công nghiệp điện tử nước nhà mà còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác như may mặc, nông sản, thuỷ hải sản . . . trong việc quản lý và xuất khẩu hàng hóa, tạo điều kiện tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu;

-   Góp phần giảm nhập siêu linh kiện điện tử và giải pháp công nghệ ở Việt Nam;

-   Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, do làm giảm chi phí phân phối, hàng hóa đến với tay người tiêu dùng sẽ rẻ và cạnh tranh hơn;

-   Thân thiện với môi trường, do góp phần làm giảm tỉ lệ hàng hóa hư hỏng trên chuỗi cung ứng, giảm tổng lượng năng lượng tiêu thụ trên toàn nền kinh tế, xã hội;

-   Xây dựng và phát triển công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm trọng điểm quốc gia có ảnh hưởng và tác động lớn đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước, có ưu thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ø  Mục tiêu kinh tế- xã hội:

-   Làm chủ  công nghệ thiết kế, chế tạo vi mạch điện tử.

-  Thu hút lực lượng nghiên cứu phát triển trình độ cao, kết hợp đào tạo đội ngũ nghiên cứu trong nước có trình độ sau đại học.

Ø  Mục tiêu an ninh quốc phòng:

-   Làm chủ công nghệ điện tử phục vụ an ninh quốc phòng. Thiết kế và chế tạo các vi mạch điện tử quan trọng trong an ninh quốc phòng (hệ thống radar, hệ thống định vị mục tiêu,…).

-   Thiết kế và chế tạo các vi mạch phục vụ bảo mật thông tin cho Đảng và Chính phủ. Ngoài ra, công nghệ RFID có thể sử dụng trong thẻ chứng minh nhân dân, hộ chiếu điện tử, quản lý vũ khí, khí tài quân sự, . . . Đây là những lĩnh vực nhạy cảm, liên quan tới an ninh quốc phòng, không thể đặt hàng hoặc thuê nước ngoài thiết kế và chế tạo.

v  Tiến độ thực hiện: Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016.