Cụm Công Nghiệp Đa Phước

v  Quy mô: 90ha

v  Địa điểm: xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

v  Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông, cây xanh, cấp-thoát nước, xử lý nước thải) để cho các nhà đầu tư có nhu cầu vào thuê đất đầu tư nhà xưởng nhà máy phù hợp với quy hoạch của cụm công nghiệp.

v  Tiến độ thực hiện: Đã có quyết định thành lập. Tuy nhiên hiện đang làm thủ tục để chuyển thành Khu công nghiệp.